1. Polska 176 lotów
2. Japonia 8 lotów
3. Niemcy 7 lotów
4. Wielka Brytania 7 lotów
5. Kazachstan 6 lotów
6. Portugalia 6 lotów
7. Włochy 6 lotów
8. Bułgaria 4 loty
9. Francja 4 loty
10. Grecja 4 loty
11. Hiszpania 4 loty
12. Norwegia 4 loty
13. Szwajcaria 4 loty
14. Szwecja 4 loty
15. Turcja 4 loty
16. Belgia 3 loty
17. Białoruś 2 loty
18. Estonia 2 loty
19. Gruzja 2 loty
20. Litwa 2 loty
21. Maroko 2 loty
22. Rumunia 2 loty
23. Tunezja 2 loty
24. Ukraina 2 loty
25. Węgry 2 loty
26. Łotwa 2 loty
27. Irlandia 1 lot