1. Polska 108 lotów
2. Japonia 8 lotów
3. Niemcy 7 lotów
4. Portugalia 6 lotów
5. Bułgaria 4 loty
6. Szwecja 4 loty
7. Turcja 4 loty
8. Włochy 4 loty
9. Belgia 3 loty
10. Estonia 2 loty
11. Francja 2 loty
12. Grecja 2 loty
13. Gruzja 2 loty
14. Hiszpania 2 loty
15. Kazachstan 2 loty
16. Norwegia 2 loty
17. Rumunia 2 loty
18. Szwajcaria 2 loty
19. Tunezja 2 loty
20. Ukraina 2 loty
21. Wielka Brytania 2 loty
22. Węgry 2 loty
23. Łotwa 2 loty