1. Polska 90 lotów
2. Japonia 8 lotów
3. Belgia 3 loty
4. Bułgaria 4 loty
5. Niemcy 5 lotów
6. Szwecja 4 loty
7. Turcja 4 loty
8. Włochy 4 loty
9. Estonia 2 loty
10. Francja 2 loty
11. Grecja 2 loty
12. Gruzja 2 loty
13. Hiszpania 2 loty
14. Rumunia 2 loty
15. Szwajcaria 2 loty
16. Tunezja 2 loty
17. Ukraina 2 loty
18. Węgry 2 loty
19. Wielka Brytania 2 loty
20. Łotwa 2 loty