1. Polska 136 lotów
2. Japonia 8 lotów
3. Niemcy 7 lotów
4. Kazachstan 6 lotów
5. Portugalia 6 lotów
6. Włochy 6 lotów
7. Bułgaria 4 loty
8. Hiszpania 4 loty
9. Szwecja 4 loty
10. Turcja 4 loty
11. Belgia 3 loty
12. Wielka Brytania 3 loty
13. Estonia 2 loty
14. Francja 2 loty
15. Grecja 2 loty
16. Gruzja 2 loty
17. Litwa 2 loty
18. Norwegia 2 loty
19. Rumunia 2 loty
20. Szwajcaria 2 loty
21. Tunezja 2 loty
22. Ukraina 2 loty
23. Węgry 2 loty
24. Łotwa 2 loty
25. Irlandia 1 lot